ارسال عکس و مقاله

برای ارسال عکس و مقاله میتوانید از روش های پایین استفاده کنید:

 

ایمیل ما: kavian219@gmail.com

ایدی تلگرام ما:  https://telegram.me/trucklover_admin  

 

1- عکس یا مطلب مورد نظر خود را با اسم خود برای ما ایمیل کنید یا از طریق تلگرام برای ما بفرستید

 

2- عکس مورد نظر خود را در سایت http://www.upsara.com آپلود کنید و لینک آن را برای ما بفرستید